Itchy-wheels

Verkeer/Traffic India (movietest)

Verkeer in India lijkt warrig maar er zit een kasten systeem in. Goed kijken: grote auto voor kleine auto voor motorfiets voor brommer voor fiets voor voetganger.

Traffic in India looks chaotic but it is based on the caste system. Watch carefully: big car for small car for motorbike for bike for pedestrian.

Welkom/ Welcome

MeBayreuth: 49 56.258N 011 33.293E.

Gegroet, reizigers en leunstoel Hemmingways, In mei is het zover, Toon en ik (Marc) vertrekken dan vanuit Istanbul (Turkije)op de fiets naar Tibet en deels nog verder. Waarom? Daarom! Om nieuwe culturen te leren kennen, vrienden te maken en heel veel moois te zien. We volgen voor een groot deel de klassieke Zijderoute van Turkije via Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan (via het Pamir gebergte), Kirgysie naar China. vervolgens rijden we langs de Taklamakan woestijn en doorkruisen de Aksay Chin hoogvlakte (4000m+) naar Tibet.

Onderweg doorkruisen we liefelijke heuvels, gloeiende woestijnen en ijzige hooggebergtes met de meest prachtige natuur en culturen. We hopen jullie via deze website mee te nemen naar het dak van de wereld. Spring maar achterop!

De website is op dit moment noch in aanbouw maar is over een paar weekjes net als wij reisklaar.

Fiets de Wereld,
Marc en Toon

Bayreuth: 49 56.258N 011 33.293E.

Hi travellers and armchair Hemmingways. Starting in May, Toon and I (Marc) will cycle from Istanbul (Turkey) to Tibet and a little further. Why? Because! To get to know new cultures and friends and to see the beautiful sights of the World. We’ll mostly follow the ancient Silk Road from Turkey through Iran, Turkmenistan, Uzbekistan, Tadzjikistan (via the Pamir), Kirgystan to China. There we will go south passing the Taklakman Desert and will cross the Aksay Chin high plateau (4000m+) towards Tibet.

On the journey we will traverse lush hills, burning deserts and icy mountain ranges littered with the most beautiful nature and cultures. With this website we hope to take you with us on our 8000 Km journey to the roof of the world and further.

Catch the ride!

The website is currently under construction but will be finished in a few weeks time.

Cycle the World,
Marc and Toon